Apokalipsa w literaturze

Podobnie jak w sztuce, apokaliptyczne wizje inspirowały wielu autorów i poetów, również polskich. Wszystko zostało zapoczątkowane przez św. Jana. W Biblii znajdziemy opis końca świata, podczas którego ludzie zostaną podzieleni na zbawionych i potępionych. Oprócz przerażających, budzących grozę wizji, św. Jan kreśli przed nami pozytywny obraz krainy wiecznej szczęśliwości, do której trafią osoby zbawione.

Przykład nurtu katastroficznego znajdziemy również w wierszu Jana Kasprowicza „Dies irae”. Jest to pewnego rodzaju proroctwo, jakoby dzień sądu miał być przede wszystkim karą, o nagrodzie dla sprawiedliwych nie zostało nic wspomniane. Temat końca świata poruszali również poeci okresu wojennego, m.in. Krzysztof Kamil Baczyński, Gustaw Herling Grudziński czy Zofia Nałkowska. W ich utworach, wizje łączą się z sytuacją powstałą wskutek wybuchu II wojny światowej. Wydarzenie to było postrzegane jako ziszczenie się przepowiedni św. Jana. Późniejsi autorzy i poeci w swoich dziełach również zajmowali się tą tematyką.